La nostra missió és mitigar la crisi climàtica

La Fundació EquanimityEnergy ostenta tots els drets de vot del grup EquanimityEnergy, y es garant de la seva missió, ancorada en els seus estatuts. EquanimityEnergy utilitza els beneficis com un instrument per a impulsar el seu propòsit. Nosaltres no veiem els beneficis com un fi en si mateix, sinó com un instrument per aconseguir el nostre propòsit. Si decideixes unir-te a nosaltres, pots marcar la diferència amb els teus diners. A EquanimityEnergy obtens beneficis amb sentit.

why eqy bg image

Energia 100% renovable generada localment

EquanimityEnergy es centra en descarbonitzar la mobilitat localment. Ho aconsegueix generant la seva pròpia electricitat amb fonts d’energia renovables en el mateix lloc on ofereix els serveis de càrrega per a vehicles elèctrics, a partir d’energia solar, eòlica o qualsevol altre recurs renovable disponible.

Disponibilitat 100% instantània d’energia emmagatzemada localment

Oferim màxima disponibilitat i qualitat de càrrega 24 hores, set dies per setmana. L’emmagatzematge en bateries assegura un subministrament de qualitat i certesa en l’entrega. A EquanimityEnergy no depenem de la xarxa elèctrica per a carregar el teu vehicle elèctric.

slider-image-background
hightlight 0 hightlight 3
  • De centralitzada a generació distribuïda: aquest es el concepte clau de la transició global cap a una societat de casi zero emissions, I es un canvi de paradigma. EquanimityEnergy es la materialització d’aquest nou paradigma, ho porta en el seu ADN.

  • Les estacions de càrrega EquanimityEnergy permeten una participació 100% local, fet que augmenta enormement l’acceptació en l’entorn local a pesar de l’impacte visual causat. Així doncs, Equanimity Energy inclou inversors industrials, com els fabricants de la majoria dels equips instal·lats, assessors essencials i inversors institucionals. L’estructura de governança corporativa de la Fundació EquanimityEnergy permet aquesta integració sense comprometre la missió de mitigar la crisi climàtica. Unir-se a Equanimity Energy representa donar suport 100% a aquesta missió.

  • A través de col·laboracions locals, la Fundació EquanimityEnergy fomentarà l’activisme local per a promoure la transició energètica, començant per la creació d’una Oficina de Transformació Comunitària (OTC), que es centrarà en donar suport a l’impuls de Comunitats d’Energies Renovables, implicant a les administracions i organitzacions locals, però sobretot als veïns.